ofiste yoga

Örge Sarızeybek, 2014 yılından beri yoga, yoga felsefesi ve pilates aracılığıyla kurumsal firmaların her seviyeden çalışanları için dönüşüme katkı sağlamayı amaçlar.

Günlük yoğun iş rutini içinde, iş performansını, yaratıcılığı ve verimliliği artırmada yoganın rolü bilimsel olarak kanıtlandı.

Bilimsel çalışmanın sonucunda aşağıdaki bulgular yayınlandı:

  • Zihinsel meditasyon yapan katılımcılar çalışmayı yaptıktan sonra daha önceki görevleri yerine getirmedeki performansları kıyaslandığında, görevleri daha az zaman harcayarak tamamladıkları görüldü. Dışardan gelen iş taleplerini karşılamada, meditasyon yapan grubun daha odaklı kalabilmeleri sayesinde performanslarında iyileşme saptandı.

  • Meditasyon yapan grubun stres seviyesi daha düşüktü ve negatif/olumsuz duygu durumları veya ruh hallerini kontrol gruba göre daha seyrek yaşadı.

Örge Sarızeybek, 2014 yılından yoga, yoga felsefesi ve pilates aracılığıyla kurumsal firmaların her seviyeden çalışanları için dönüşüme katkı sağlamayı amaçlar.  Kurumsal firmaların ihtiyaçları doğrultusunda uygun programlar, düzenli dersler, seminerler hazırlar. 

Şirketinizin ihtiyacına yönelik projeleriniz, sorularınız ve talepleriniz için kolektifyoga@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.