KURUMSAL YOGA 

yoga webinar

online yoga

detaylı bilgi

Günlük yoğun iş rutini içinde, iş performansını, yaratıcılığı ve verimliliği artırmada yoganın rolü bilimsel olarak kanıtlandı.

Bilimsel çalışmanın sonucunda aşağıdaki bulgular yayınlanmıştır:

  • Zihinsel meditasyon yapan katılımcılar çalışmayı yaptıktan sonra daha önceki görevleri yerine getirmedeki performansları kıyaslandığında, görevleri daha az zaman harcayarak tamamladıkları görüldü. Dışardan gelen iş taleplerini karşılamada, meditasyon yapan grubun daha odaklı kalabilmeleri sayesinde performanslarında iyileşme saptandı.

  • Meditasyon yapan grubun stres seviyesi daha düşüktü ve negatif/olumsuz duygu durumları veya ruh hallerini kontrol gruba göre daha seyrek yaşadı.

Örge Sarızeybek, 2014 yılından beri kurumun ihtiyacına yönelik yoga teori  ve uygulamalarını içeren derslerini her seviyeden çalışanlar ile paylaşarak, dönüşüme katkı sağlamayı amaçlar. Kurumsal firmaların ihtiyaçları doğrultusunda uygun programlar, düzenli dersler, seminerler hazırlar. 

Şirketinizin ihtiyacına yönelik projeleriniz, sorularınız ve talepleriniz için kolektifyoga@bodymindstudyo.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.